ИТ консултантски услуги

Консултиране на организации за това как най-добре да използват информационни технологии в постигането на своите бизнес цели. Прогноза, управление, изпълнение, внедряване и администриране на ИТ системи от името на нашите клиенти.